Âdem ile Havva

Âdem ile Havva, İbrahimî dinlerin yaratılış mitolojisine göre[1][2] ilk erkek ve kadındı. İnsanlığın özünde tek bir çift atadan geldiği inancının merkezinde yer alırlar.[3] Ayrıca, Yahudilik veya İslam'da yer almasa da, Hıristiyanlıkta önemli inançlar olan insanın düşüşü ve aslî günah doktrinlerinin temelini oluştururlar.[4]

Peter Paul Rubens tarafından tasvir edilen Âdem ile Havva, 1628-29

İbranice olan Tanah'da Tekvin'in birinci ve beşinci bölümlerinde, iki farklı perspektife sahip iki yaratılış anlatısı vardır. İlkinde Âdem ve Havva isimlendirilmemiştir. Bunun yerine, Tanrı insanlığı kendi suretinde yarattı ve onlara çoğalmalarını ve kendi yarattığı diğer her şeyden sorumlu olmalarını söyledi. İkinci anlatıda Tanrı, Âdem'i topraktan biçimlendirir ve onu Cennet Bahçesi'ne yerleştirir. Adem'e, iyilik ve kötülüğü belirten ağaç dışında bahçedeki bütün ağaçlardan özgürce yiyebileceği söylenir. Daha sonra Havva, Adem'in bir kaburga kemiğinden arkadaşı olarak yaratılır, çıplaklıklarından dolayı masum ve utanç duygularına sahip değildirler. Ancak, bir yılan Havva'yı yasak ağaçtan meyve yemesi için aldatır ve o meyvenin bir kısmını da Adem'e verir. Bu eylemler onlara utanç ile kötülük gibi olumsuz ve yıkıcı kavramları öğrenme yeteneği sağlar. Tanrı daha sonra yılanı lanetler. Tanrı, kadına ve erkeğe Tanrı'ya itaatsizlik etmenin günahlarının ne olacağını peygamberlikle bildirmeye başlar. Sonra onları Cennet Bahçesi'nden sürgün eder.

Mit, daha sonraki İbrahimî geleneklerde kapsamlı bir şekilde incelendi ve modern İncil alimleri tarafından kapsamlı bir şekilde analiz edildi. Adem ve Havva ile ilgili yorumlar ve inançlar ve bunların etrafında dönen hikâye dinlere ve mezheplere göre değişir; örneğin, hikâyenin İslami versiyonu Havva'nın sadakatsiz ilk kişi olmak yerine, kibri günahlarından Adem ve Havva'nın eşit derecede sorumlu olduğunu savunur. Adem ve Havva'nın hikâyesi genellikle sanatsal olarak tasvir edilir, ayrıca edebiyat ve şiir üzerinde önemli bir etkisi olmuştur.

Adem'in düşüş hikâyesi genellikle bir alegori olarak kabul edilir. Popülasyon genetiği bulgular, özellikle Y kromozomal Adem ve Mitokondriyal Havva ile ilgili olanlar, tek bir ilk "Adem ve Havva" çiftinin asla var olmadığını göstermektedir.

KaynakçaDüzenle

Özel
  1. ^ Womack, Mari (2005). Symbols and Meaning: A Concise Introduction. Walnut Creek ... [et al.]: Altamira Press. s. 81. ISBN 978-0759103221. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2013. Creation myths are symbolic stories describing how the universe and its inhabitants came to be. Creation myths develop through oral traditions and therefore typically have multiple versions. 
  2. ^ Leeming, David (2010). Creation Myths of the World: Parts I-II. s. 303. 
  3. ^ Azra, Azyumardi (2009). "Chapter 14. Trialogue of Abrahamic Faiths: Towards an Alliance of Civilizations". Ma'oz, Moshe (Ed.). The Meeting of Civilizations: Muslim, Christian, and Jewish. Eastbourne: Sussex Academic Press. ss. 220-229. ISBN 978-1-845-19395-9. 
  4. ^ Alfred J., Kolatch (1985). The Second Jewish Book of Why (2nd, revised bas.). New York, NY: Jonathan David Publishers. s. 64. ISBN 978-0-824-60305-2.  Excerpt in Judaism's Rejection Of Original Sin.
Genel

Dış bağlantılarDüzenle