Homo sapiens

insan türünün tanındığı bilimsel isim

Homo sapiens, genel olarak günümüzde yaşayan tüm insanları da içeren bir biyolojik türdür. Bu tür, Homo sapiens sapiens olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü kimi görüşler Neandertallerin de bilimsel adlandırmasının Homo sapiens neanderthalensis olması gerektiğini savunmaktadır ve bu konudaki tartışmaya henüz son nokta konulmamıştır.

Homo sapiens'in ilk kez nasıl ortaya çıktığı bugün için hâlâ kesinlik kazanmamıştır. Bugün yaşayan insanlar üzerinde yapılan bazı genetik araştırmalar bu türün yaklaşık 130,000 yıl önce Afrika kıtasında ortaya çıktığını ve oradan dünyaya yayıldığını göstermiştir. Bu türün Neandertaller ile aynı zamanda yaşadığı ve bu iki türün birbirleriyle karşılaştığına dair arkeolojik kanıtlar da mevcuttur. Yakın zamanda bulunan kalıntılar üzerinde uygulanan testlerin ışığında, bu iki türün birlikte ürediği kanıtlanmıştır. Dolayısıyla da günümüz insanının kökeninde Neandertaller'in de olabileceği bilinmektedir.[kaynak belirtilmeli]