Yeni Babil İmparatorluğu

Antik Mezopotamya imparatorluğu (MÖ 626-MÖ 539)

Yeni Babilli veya Keldani terimi ile özellikle II. Buhtunnasır'ın hükümranlık dönemini de içine alan, MÖ 626'da Nabopolassar'ın isyanından başlayarak MÖ 539'da I. Darius'un fethine kadar süren 11. ("Keldani") hanedanlığı yönetimindeki Babil kast edilir.

Tarihçe

değiştir
 
MÖ 600 Ortadoğu, Keldani devletinin sınırlarını gösteren harita

Asur Yönetiminden Kurtuluş

değiştir

Yüzyıllar boyu süren Asur yönetimi süresince, Babil öne çıkan bir konumun üstünlüğünü yaşadı ve bunun aksi her durumda isyan etti. Ancak, Asurlular her zaman Babil'in bağlılığı, bazen ayrıcalıklarını artırarak bazen de askeri yöntemlerle, sağladılar. Bu durum son en güçlü Asur kralı Asurbanipal'in MÖ 627'de ölümüyle kesin olarak değişti ve Babil ertesi yıl Keldani Nabopolassar'ın önderliğinde isyan etti. Medlerin yardımıyla Ninova MÖ 612'de yağmalandı ve kralın tahtı tekrar Babil'e götürüldü.