Kassitler

Vikimedya liste maddesi

Kassitler, MÖ 18. yüzyıl başlarında Zagrosların doğu yakasındaki Hemedan-Kirmanşah yöresinde yaşamaktaydı. Daha sonra batıya doğru göç ettiler. Habur ile Fırat'ın birleştiği yerde Mari ve Terqa kentlerini kapsayan Khana (Xana) adlı bir krallık kurdular. Kassitler çok tanrılı bir dine mensupturlar ve 30 kadar tanrıları vardır. En büyük tanrıları Marduk'tur. Kassit adı M.Ö on sekizinci yüzyılda Babil kayıtlarında geçmeye başlar. Mezopotamya'ya doğudaki dağlardan geldikleri anlaşılmaktadır. Kassitler, yalnızca Mezopotamya'ya değil Suriye' ye de göç etmişlerdir. Kral listelerine göre, Babil ve çevresinde Kassit sülalesinden, Gandaş, Agum, Kaştiliaş ve Karaindaş gibi adlar taşıyan 36 kral hüküm sürmüştür. Kassitler, Mezopotamya kent kültürününün devam etmesine, edebi ve dini metinlerin çoğaltılarak sonraki nesillere aktarılmasına katkı sağlamıştır. Kassit-Assur çatışmaları sonucunda Assur Kralı I. Tukulti-Ninurta Babil'e saldırıp kenti ele geçirmiştir. Mezopotamya'daki Kassit eğemenliği, Assur'un kısa süreli denetimi sonrasında doğudan M.Ö 1155 yılında gelen Elam Kralı Şutruk-Nahhunte'nin saldırısı ile son bulmuştur.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Prof. Dr. Kemalettin KÖROĞLU, "Eski Mezopotamya Ve Mısır Tarihi", T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No. 2280