Kiş (antik kent)

Antik Sümerli şehri
(Kiş (Sümer) sayfasından yönlendirildi)

Kiş, modern adı ile Tall al-Uhaymir, Sümerlilerin antik şehirlerinden biridir. Tarihi çağlarda Babil’in 12 km doğusunda bulunmaktaydı. Günümüzde Irak’da Bağdat şehrinin 80 km güneyinde bulunmaktadır. Sümer kral listesinde belirtildiğine göre tufandan sonra krallara sahip olan ilk şehir Kiş’dir. Şehrin efendi tanrısı Zababa idi.

Sümer uygarlığı döneminde antik Mezopotamya şehir devletlerinin haritası

Henri de Genouillac yönetimindeki bir Fransız arkeoloji takımı 1912 ile 1914 yılları arasında bölgede kazı yapmıştır. Daha sonra arkeolog Stephen Langton yönetimindeki Anglo-Amerikan takımı 1923 ile 1933 yılları arasında kazı çalışmalarına devam etmiştir. MÖ 3500 civarında, kireç taşı üzerine bir tür resim yazısı (piktogram) esasına dayalı çivi yazısının ilk örneğiyle yazılmış Sümerce Kiş tableti de burada bulunmuştur.

Kaynakça

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir