Ana menüyü aç
Mardin dolaylarında Subartu bölgesi

Subari (Akatça: İna Su-bar-ri), Subari Toprağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca Sümerce Subar, Asurice Mat Subarri. Amarna yazıtlarında Subari, Ugarit dilinde Sbr. Kuzey Mezopotamya'da (Yukarı Dicle) MÖ 3300 ile 1200 yılları arasında Tunç Çaği döneminde yazılı kaynaklara geçmiş antik halk. Subartu bölgesinin tam olarak nereyi kapsadığı bilinmemektedir.

Mısır'da bulunan MÖ 14. yüzyıldan kalma Akkad çivi yazısı ile yazılmış belgelerde bir bölgenin adı olarak Subari ismi geçmektedir. Sümer, Akkad ve Asur belgelerinde Subariler'den söz ederken "Guti" bazen de "Lullubi"lerden söz etmektedirler. Subari bölgesinde yaşayan halk için "Guti"ler denmiştir.[1]
Subariler'in kimliği hakkında tartişmalar söz konusu. Subar için Hurriler[2], Kürtler ve Ermeniler diyenler çıkmıştır. Kabul gören iddia ise Akkad kaynaklarında kuzey Dicle'de (Erbil ve Hakkari bölgesi) yerleşik Subariler ile günümüzde yine aynı yerde yerleşik Zubari aşiretinin eski Subariler[3] olduğu iddiasidir.

Dış bağlantılarDüzenle

  • Qedim Subar Türkleri Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu CELiLOV [1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Egon von Eickstadt, Türkler, Kürtler, İranlılar sayfa97
  2. ^ Finkelstein J.J. (1955), "Subartu and Subarians in Old Babylonian Sources" (Journal of Cuneiform Studies, Vol 9, No.1)
  3. ^ Mehrdad İzady, Kürtler