Amarna mektupları

Amarna mektupları, (bazen "Amarna iletişimi" veya Amarna tabletleri) Yeni Krallık döneminde Antik Mısır yönetimi ve Kenan ile Amurru'daki temsilcileri arasında gerçekleşen, çoğu diplomatik yazışmaların arşividir.

EA 161, Amurru lideri Aziru'nun,kil tablet üzerine çivi yazısıyla geçirilmiş bir mektubu.