İşbi-Erra

Sümer kralı

İşbi-Erra (Akadca: Išbi-erra, çivi yazısı: ddiš-bi-èr-ra), İsin hanedanının kurucusu. İšbi-erra, antik Aşağı Mezopotamya'nın Üçüncü Ur Hanedanı'ndan İbbi-Sin'den sonra tahta geçmiştir ve kendisinden sonra Šu-ilišu gelmiştir. Weld-Blundell Prizması'na göre İšbi-erra 33 yıl hüküm sürmüş ve bu, mevcut yıl isimlerinin sayısı ile de doğrulanmıştır.

İşbi-Erra
Sümer Kralı
Yerine geldiği İbbi-Sin
Yerine gelen Šu-ilišu