UML

sistem yazılımlarının tasarımını modelleme aracı
Unified Modeling Language
Yapısal UML Diyagramları
Sınıf diyagramı
Bileşen diyagramı
Birleşik yapı diyagramı
Nesne diyagramı
Paket diyagramı
Profil diyagramı
Dağılım diyagramı
UML'in Davranış Diyagramları
Faaliyet diyagramı
Kullanım senaryosu diyagramı
Etkileşime bakış diyagramı
İletişim diyagramı
Sıralama diyagramı
Zaman akış diyagramı
Durum diyagramı

Birleşik Modelleme Dili (İngilizceUnified Modelling Language), iş sistemlerinin nasıl modellenebileceğini belirleyen ve açıklayan yöntemlerin bir araya toplanmış hâlidir. Daha çok yazılım geliştiriciler tarafından kullanılmaktadır. Ancak bir iş sistemini veya bir süreci veya herhangi bir şeyi grafik ile açıklamak isteyen herkesçe kullanılabilir; UML ile yapılan modellemeler her zaman yazılım projelerinde kullanılmak zorunda değildir.

UML logo
UML logo
UML grafiği örneği

Bir iş sisteminin yapısını sade ve anlaşılır şekilde ortaya çıkarmak için paket diyagramı ("İngilizcepackage diagram") kullanılabilir. Sınıf diyagramı vasıtası ile nesne yönelimli programlamada temel teşkil eden sınıflar oluşturulabilir ve böylelikle sınıfları geliştirmek sağlanan ek görsellik ile daha kolay hâle gelebilir.

Bir IT sisteminde sınıflar arasındaki ilişkileri vurgulamak için iletişim diyagramı (UML 2'den önceki İngilizce adı ile "İngilizcecollaboration diagram") tercih edilebilir.

UML'in faaliyet diyagramları ile yazılım hâline getirilmek istenen süreçler herkesin anlayabileceği şekilde görüntülenebilir. Bu açıdan faaliyet diyagramları hem yazılımcı hem de yazılımı kullanacak olan kişiler için net bir bakış imkânı sağlar.

UML diyagramları