Sınıf diyagramı

Unified Modeling Language
Yapısal UML Diyagramları
Sınıf diyagramı
Bileşen diyagramı
Birleşik yapı diyagramı
Nesne diyagramı
Paket diyagramı
Profil diyagramı
Dağılım diyagramı
UML'in Davranış Diyagramları
Faaliyet diyagramı
Kullanım senaryosu diyagramı
Etkileşime bakış diyagramı
İletişim diyagramı
Sıralama diyagramı
Zaman akış diyagramı
Durum diyagramı

Sınıf diyagramı UML 'in en sık kullanılan diyagramlardan biri olup nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlamadaki sınıfları net ve anlaşılabilir şekilde temsil etmeyi amaçlar.

Sınıf diyagramlarının en verimli kullanıldıgı alanlardan birisi nesne yönelimli tasarımdır: Gerçek hayattan alınan örneklere göre sınıflar ve ona ait özellikler ve ifade edebileceği davranışlar belirlenir ve bunlar sınıf diyagramı olarak çizilir. Sınıflar arası çeşitli ilişkiler olabilir. Mesela bir sınıf başka bir sınıfı kullanıyor olabilir bu durumda iki sınıf arası ilişki kesikli çizgi ile belirtilir. Veya bir sınıf başka bir sınıftan ibaret (composition) olabilir bu durumda iki sınıf arası ilişki çizgisine içi boş baklava şekli eklenir.

Aşağıdaki resimde bir sınıf diyagramında kullanılan nutasyonların çoğu gerçek bir modelleme çerçevesinde yer almıştır;

Bir sınıf diyagramı

4+1 Görünümleri

değiştir

Use Case Görünümü : Anlaşılabilirlik
Mantıksal Görünüm : İşlevsellik
Süreç Görünümü : Performans, ölçeklenebilirlik, üretilen iş
Yürürlüğe Koyma : Yazılım yönetimi
Yerleştirme Görünümü : Sistem Topolojisi, teslimi ve yüklenmesi

Kaynakça

değiştir