Dağılım diyagramı

Unified Modeling Language
Yapısal UML Diyagramları
Sınıf diyagramı
Bileşen diyagramı
Birleşik yapı diyagramı
Nesne diyagramı
Paket diyagramı
Profil diyagramı
Dağılım diyagramı
UML'in Davranış Diyagramları
Faaliyet diyagramı
Kullanım senaryosu diyagramı
Etkileşime bakış diyagramı
İletişim diyagramı
Sıralama diyagramı
Zaman akış diyagramı
Durum diyagramı

Dağılım diyagramı ("deployment diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language, kısaca UML'in 14 diyagramından biridir.

Dağılım diyagramı bir yapısal diyagramdır ve modellenen sisteme belli bir açıdan bakışı gösterir. Gösterim genel olarak artifakt, gelişim spesifikasyonları, bağlantılar ve dağılım ilişkilerinini içerir.