Bileşen diyagramı

Unified Modeling Language
Yapısal UML Diyagramları
Sınıf diyagramı
Bileşen diyagramı
Birleşik yapı diyagramı
Nesne diyagramı
Paket diyagramı
Profil diyagramı
Dağılım diyagramı
UML'in Davranış Diyagramları
Faaliyet diyagramı
Kullanım senaryosu diyagramı
Etkileşime bakış diyagramı
İletişim diyagramı
Sıralama diyagramı
Zaman akış diyagramı
Durum diyagramı

Bileşen diyagramı ("component diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language, kısaca UML'in 14 diyagramından biridir. Bileşen diyagramı bir Yapısal diyagram 'dır ve modellenen sisteme belli bir açıdan bakışı gösterir. Gösterim Bileşenleri ve Arabirimlerini ve Portları içerir. Aynı zamanda bileşenlerin hangi bağımlılıkları olduğunu ve nasıl bağlantı elemanlarına sahip olduklarını da gösterir. Bileşenlerin iç yapısını da gösterebilmek amacıyla daha çok sınıf ve birleşik yapı diyagramlarında kullanılan notasyon elemanlarını kullanır. Bileşen Diyagramı öncelikli olarak yazılım geliştirmede bileşen tabanlı yazılım sistemlerinin modellenmesi için kullanılmaktadır.

Kaynakça

değiştir