Etkileşime bakış diyagramı

Unified Modeling Language
Yapısal UML Diyagramları
Sınıf diyagramı
Bileşen diyagramı
Birleşik yapı diyagramı
Nesne diyagramı
Paket diyagramı
Profil diyagramı
Dağılım diyagramı
UML'in Davranış Diyagramları
Faaliyet diyagramı
Kullanım senaryosu diyagramı
Etkileşime bakış diyagramı
İletişim diyagramı
Sıralama diyagramı
Zaman akış diyagramı
Durum diyagramı

Etkileşime bakış diyagramı ("interaction overview diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language, kısaca UML'in 14 diyagramından biridir. Etkileşime bakış diyagramı bir davranış diyagramı 'dır. Etkileşime bakış, modellenen sistemin belirli dinamik yönlerini gösterir. Etkileşime bakış diyagramı bir etkileşimin grafiksel gösterimi olmasına rağmen, UML'in diğer diagram türleri olan sıralama ve iletişim diyagramlarından oldukça farklıdır. Etkileşime bakış diyagramının bazı elemanları faaliyetlerin modellenmesi için kullanılan faaliyet diyagramından ödünç alınmıştır.

KaynakçaDeğiştir

[1]5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. UML 2. Projektorientiert