Unified Modeling Language
Yapısal UML Diyagramları
Sınıf diyagramı
Bileşen diyagramı
Birleşik yapı diyagramı
Nesne diyagramı
Paket diyagramı
Profil diyagramı
Dağılım diyagramı
UML'in Davranış Diyagramları
Faaliyet diyagramı
Kullanım senaryosu diyagramı
Etkileşime bakış diyagramı
İletişim diyagramı
Sıralama diyagramı
Zaman akış diyagramı
Durum diyagramı

Paket Diyagramı ("package diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language'in (UML), on üç çeşit diyagramından biridir. Paket diagramı Yapısal Diyagram 'dır ve modellenen sisteme belli bir açıdan bakışı gösterir. Gösterim genel olarak paketler, paket birleşmeleri, paket dışa gönderimi ("package import") ve bağımlılık ilişkilerini içerir.