Portal:İslam/Seçilen resim/Liste

Blue Mosque Ceiling Blue Tiles.JPG

Sultan Ahmet Camii'nin kubbe ve tavan işlemeleri. Sultan Ahmet Camii, 1985 yılında "İstanbul Tarihî Alanları"nın parçası olarak UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenmiştir. (İstanbul, Türkiye, 23 Temmuz 2009.)Takbir of prayer.jpg

Bir Müslüman namaza başlarken, ellerini başının iki yanına kaldırarak "Allahü Ekber" diye söylenen tekbir getirir. Buna iftitah tekbiri denilmektedir. Namazın rükünlerinde tekbir tekrarlanır.
Hat ile yazılmış Arapça "Muhammed" sözcüğü.Hagia-Sophia-Laengsschnitt.jpg

Ayasofya'nın mimarî planını gösteren bir yan kesit, 1908'de hazırlanmıştır.Ramallah woman2.jpg

Nikah gününde çeyizli başörtüsü giyen Fahra Izhak Eadeh adlı Ramallahlı bir genç kadın (Ramallah, 20. yüzyıl başında)Kocatepe Camii Ankara.JPG

Ankara'daki Kocatepe Camii. 4500 m²'lik bir alan üzerinde bulunan cami, 1967 ile 1987 yılları arasında, 20 yılda inşa edilmiştir.A Swift's Call To Prayer.jpg

Malezya'nın Sabah eyaletinin idarî merkezi Kota Kinabalu şehrinde İslami mimari ile çağdaş tasarımın kombinasyonu olarak inşa edilen Sabah Eyalet Camii'nin minaresi (9 Şubat 2009).Blue Mosque From Aya Sofya 2009.jpg

Aya Sofya'nın üst kattından Sultan Ahmet Camii'nin görünümü (Sultanahmet, Eminönü, Fatih, İstanbul, Türkiye, 24 Temmuz 2009).Minaret Kocatepe.jpg

Türkiye'nin başkenti Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe semtinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tamamlanan Kocatepe Camii'nin minarelerinden biri (16 Temmuz 2005).
II. Hassan Camii, FasIsfahan Lotfollah mosque ceiling symmetric.jpg

Şeyh Lütfullah Camii'nin en büyük ve merkezi kubbesinin iç bezemeleri, Safevi hanedanın ihtişamını yansıtmaktadır.İstanbul 4258.jpg

İstanbul'un Ortaköy semtinde Boğaz kıyısında bulunan neo barok mimariye sahip genellikle Ortaköy Camisi olarak anılan Büyük Mecidiye Camisi'nde ibadet eden Müslümanlar.Roof hafez tomb.jpg

İranlı şair Hâfız'ın Şiraz'da bulunan ve Hâfıziye olarak adlandırılan kabrinin kubbesinin içi. İçi çini ile işlenmiş olan kubbe 1935 yılında kabrin var olan sütunlarının üzerine yerleştirilmiştir ve dışarıdan bir derviş sarığını andırır.Panorámica de Jerusalén desde el Monte de los Olivos.jpg

Kudüs'ün panoramik görüntüsü.Üç semavi dinin kutsal saydığı Kudüs'ün, Zeytin Dağı'ndan çekilmiş panoramik bir fotoğrafı.Naghsh-e Jahan Square Isfahan.JPG

İran'da bulunan meydanlardan bir tanesi olan Nakş-ı Cihan Meydanı İmam Meydanı olarak da bilinmektedir. Meydan, Safevi devrinden kalma yapılarla çevrilidir. Sağda Şah Camii, karşıda ise Şeyh Lütfullah Camii yer almaktadır.Alhambra wall detail.jpg

El Hamra Sarayı'nın duvarında bulunan bir oyma. Allah ibaresi yer geçmektedir.Ijazah3.jpg

Arapça hat sanatının bir icazet veya yeterlilik diploması örneği. Metni Raif Ali Efendi tarafından 1206/1791 yılında yazılmıştır. Üst ve orta bölümünde Peygamber Muhammed'i atfeden Hadis'ten sözler yer almaktadır: Gizli verilen sadaka Allah'ın gazabını söndürür. (Mecmeu’z-Zevâid, III/110)Miraj by Sultan Muhammad.jpg

Miraç: Kuran'a göre, Burak'a binerek göğün yedi katmanını gezen Muhammed çeşitli melekler ile karşılaşmıştır. Diğer İslam sanat eserlerinde olduğu gibi Muhammed'in yüzü çizilmemektedir. (Safevi şahı I. Tahmasp döneminde 1539-43 yılları arasında Tebriz'de basılmış Nizami'nin Hemse eserinde yer alan minyatür, British Library)Folio from a Koran (8th-9th century).jpg

İslam hat sanatındaki en eski ve yaygın yazılardan olan kûfi yazısıyla yazılmış, 8. veya 9. yüzyıl dolaylarından kalma bir Kur'an yaprağı. Abbasiler döneminde üretilmiş bu sayfada Fetih Suresi'nin 27-28. ayetleri bulunmaktadır.Abdullah frères - Sulemaniye camii, Istanbul.jpg

Abdullah Biraderler tarafından 1895 öncesinde çekilmiş bu görüntüde Süleymaniye Camii etrafı gözükmektedir.Abbasid Koran folio from Egypt.jpg

Abbasiler Döneminden kalma bir Kur'an yaprağı. Dokuzuncu veya onuncu yüzyıl civarlarından kalma olan yapraktaki ayetler Hac Suresindendir.Abdullah frères - Sultan Ahmet camii, Istanbul.jpg

Sultan Ahmet Camii, 1895Jerusalem Al Aqsa Moschee um 1900.jpg

Kudüs şehrinde, Müslümanların yanı sıra Musevilerce de kutsal sayılan bir yerde bulunan Mescid-i Aksa'nın ("En Uzaktaki Mescit") 1890-1900 yılları civarında çekilmiş bir fotoğrafı.Mirror writing2.jpg

18. yüzyıldan (yaklaşık 1720-1730) kalma Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait bir hat sanatı eseri. Eserde Ali Veliyullah (علي ولي الله , "Ali Allah'ın Velisidir") tümcesi iki defa, bir sağ bir de sol tarafta, sanki birbirlerinin aynadaki aksiymiş gibi yazılmıştır ki bu tarz hat sanatında sıklıkla kullanılan bir tarzdır.
Çağdaş cami mimarisi örneklerinden Cidde, Suudi Arabistan'dan bir camiAlhambra2001.jpg

El Hamra SarayıTaj Mahal in March 2004.jpg

Tac Mahal, Agra, Hindistanهلال رمضان.jpg

Ürdün'da Ramazan fenerleri