Hâfız

İslam inancı kitabı olan Kuran-ı kerim baştan sona ezberleyen kimse

Hâfız şu anlamlara gelebilir:

Kaynakça

değiştir