Mecdut Mansuroğlu

Türk dili biliminsanı

Mecdut Mansuroğlu, (1910-1960) Türk dili biliminsanı.

4 Eylül 1910 tarihinde İzmir'de doğmuştur.[1] İzmir eşrafından olan babası Said Bey İttihad ve Terakki Cemiyeti'nde çalışmış ve Meclis-i Mebûsan'da 1908 Manisa (Saruhan), 1912 Manisa (Saruhan) ve 1914 Muğla (Menteşe) mebusluğu yapmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde ders vermiştir.[2] Annesi Çelebizâde Halil Efendi’nin kızı Zehrâ Hanım’dır.[1] Babasının Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizler’in elinden Rodos’a kaçması dolayısıyla ilkokulu Rodos’ta ve İzmir’de okudu. Orta öğrenimini İzmir Amerikan Koleji’nde 1931'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1936'da bitirdi. Aynı yıl doktora yapmak üzere devlet bursuyla Almanya’ya gönderildi. 1936-1939 yıllarında Leipzig ve Berlin Üniversitesi'nde okudu; Annemarie von Gabain’in derslerini takip etti; ancak II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla doktorasını tamamlayamadan yurda döndü.[1]

1940’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne asistan olarak tayin edildi ve Reşit Rahmeti Arat’ın yanında çalışmaya başladı. Türkiyat Enstitüsü ile İslâm Ansiklopedisi’nin çalışmalarına katıldı. 1945’te XIII. Asır Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve İndeksi adlı teziyle doktor, 1949’da XIII. Asır Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinin Grameri adlı çalışması ile doçent oldu. Bu arada bir yıl kadar Maarif Vekaleti Yüksek Tahsil Umum Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yaptı. 1960 yılında profesörlüğe yükseltildi, ancak kadrosunun onaylanmasından bir gün sonra 27 Ağustos günü öldü. Mansuroğlu, Türkiye Türkolojisi’nin Ragıp Hulûsi Özdem, Ahmet Caferoğlu ve Reşit Rahmeti Arat neslinden sonra gelen en güçlü temsilcilerindendir. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Mansuroğlu’nun bu dillerde yayımlanmış makaleleri vardır.[1]

Kaynakça Değiştir

  1. ^ a b c d Develi, Hayati (2003). "MANSUROĞLU, Mecdut". TDV İslâm Ansiklopedisi. 28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 18. Erişim tarihi: 26 Aralık 2021. 
  2. ^ Kafadar, C.; Karateke, H.; Fleischer, C. "Mustafa Nuri Paşa (1824-1890)". HISTORIANS OF THE OTTOMAN EMPIRE. 26 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2021.