İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İÜEF), 1933 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Edebiyat Fakültesi adı ile kurulan fakülte. Türkiye'nin ilk edebiyat yüksek okuludur.

Kuruluş(Tarihi) 1870 (Modern) 1933
DekanProf. Dr. Sevtap Kadıoğlu
KonumLaleli, Fatih, İstanbul
Web sitesihttp://edebiyat.istanbul.edu.tr/

Tarihçe değiştir

Fakültenin geçmişi İstanbul Darülfünun'un kuruluşu ile başlar. Darülfünûn-ı Osmanî programında üç bölümden birisi olarak "Hikmet ve Edebiyat Bölümü" adıyla açılmıştır. Ancak bu bölüm faaliyete geçmeden 1873’te kapatılmıştır. Bir yıl sonra 1874’te açılan Darülfünûn-ı Sultanî’nin üç bölümünden birisi de Edebiyat-ı Aliye Mektebi’dir. Edebiyat-ı Aliye Mektebi, günümüzdeki Edebiyat Fakültesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. 15 Ağustos 1900’de yapılan yeni düzenleme ile Darülfünûn-ı Şahane adını alan üniversitede Edebiyat Fakültesi de açılmıştır.

1922’de Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile öğretim üyesi Yahya Kemal Beyatlı tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'e fahrî profesörlük payesinin verilmesi teklif edilmiş, 13 Kasım 1922 tarihinde yapılan Fakülte Kurulu'nda bu teklif onaylanmıştır. 31 Mayıs 1933 tarihli kanun ile İstanbul Darülfünunu ismi İstanbul Üniversitesi olarak değiştirilmiş, kanunun 1 Ağustos 1933’te yürürlüğe girmesinden sonra Edebiyat Fakültesi bugünkü şekliyle faaliyete başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanları değiştir

Fakülte'ye bağlı akademik bölümler değiştir

 
Fakülte binasının dış görünümü
 
İç avlu
 
İç merdivenler
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları
  • Arap Dili ve Edebiyatı
  • Fars Dili ve Edebiyatı
  • Urdu Dili ve Edebiyatı
  • Çin Dili ve Edebiyatı
  • Kore Dili ve Edebiyatı
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları
  • Fransız Dili ve Edebiyatı
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
  • Alman Dili ve Edebiyatı
  • İspanyol Dili ve Edebiyatı
  • İtalyan Dili ve Edebiyatı
  • Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
  • Latin Dili ve Edebiyatı
  • Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
  • Hititoloji
 • Arkeoloji
  • Klasik Arkeoloji
  • Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
  • Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi)
 • Sanat Tarihi
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Antropoloji
 • Psikoloji
 • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
 • Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Çeviribilim
  • Almanca Mürtercim Tercümanlık
  • İngilizce Mürtercim Tercümanlık
  • Fransızca Mürtercim Tercümanlık
 • Slav Dilleri ve Edebiyatları
  • Rus Dili ve Edebiyatı
  • Leh Dili ve Edebiyatı
  • Makedon Dili ve Edebiyatı
 • Müzecilik
 • Bilim Tarihi
 • Dilbilim

Fakülte'ye bağlı araştırma merkezleri değiştir

 • İslam Araştırmaları Merkezi
 • Şarkiyat Araştırma Merkezi
 • Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi
 • Sanat Tarihi Araştırma Merkezi
 • Sosyoloji Araştırma Merkezi
 • Van Bölgesi Araştırma Merkezi
 • Tarih Araştırma Merkezi
 • Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir