Krallık (Devlet)

Krallık imparatorluktan daha düşük ve prenslikten daha büyük devlet biçimidir. Krallık da͵ imparatorluk ve prenslikler gibi monarşi ile yönetilir. Krallığın başına geçen kişilere kral veya bazı krallıklarda cinsiyet göz etmeksizin tahta çıktıklarından dolayı kraliçe olarak hitap edilir. Günümüzdeki krallıklara Birleşik Krallık͵ Hollanda͵ Belçika͵ Portekiz͵ İspanya ve Danimarka örnek gösterilebilir.