Haseki sultan

Osmanlılarda bir unvan

Haseki sultan (Osmanlıca: خاص کي سلطان), Osmanlı padişahlarının çocuk doğuran cariyelerine verilen bir unvandır.[1]

16. yüzyıla ait bir haseki sultan gravürü.

Padişahların birden fazla hasekisi olabiliyordu. Bu hasekilerden en gözdesi genellikle en büyük erkek çocuğun, yani veliahdın annesi oluyordu. Haseki'nin anlamı padişahın en gözdesi anlamına geliyordu. Yani şehzade doğurmayan cariyeler de haseki olabiliyordu. Hasekiliğe yükselen cariyelere samur kürk giydirilirdi. Ayrıca kıymetli taşlardan yapılmış taç da takarlardı. Bundan sonraki yaşamı için ayrı bir oda tahsis ediliyor, hizmetine cariyeler ve silahtar tayin ediliyordu.

Padişah öldüğünde erkek çocuk doğuran haseki eski saraya gönderilirdi. Kız çocuk doğuran ya da çocuk doğurmayan hasekiler ise devlet kademesindeki yüksek rütbelilerle evlendirilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekileri Baş Haseki Mahidevran Sultan ile Hürrem Sultan ve I. Ahmed'in hasekisi Kösem Sultan hasekiler arasında en meşhur olanlarındandır.

Haseki sultan unvanı 16. yüzyıldan 17. yüzyılın sonuna kadar kullanıldı. Ondan sonra Kadınefendi unvanı kullanılmaya başlandı.

Kaynakça değiştir

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 16, sayfa: 368