Prens, Avrupa hanedanlarında kral olmayan erkek üyelere verilen genel soyluluk unvanıdır. Osmanlı'daki şehzade unvanına denk gelir. Prensler çoğu ülkede prenseslerle birlikte taht için sıraya girerlerdi. Fransa'da veliaht prensine dofen denirdi. Eski Türklerde Tigin sözcüğü prens sözcüğüne karşılık gelir.

Brezilya Prensi ve Braganza Dükü José, Portekiz tahtına çıkmadan öldü.

Etimoloji değiştir

Anglo-Norman ve Eski Fransızca "prince". Latince "princeps" kelimesinden gelir. "Princeps" kelimesi primus (ilk,birinci) + capio/capere (almak,kapmak) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. "(Bir yeri/yerleşimi) ilk alan, ilk kapan". Ayrıca "şef, lider, ilk adam" anlamındadır ve hatta "ilk vatandaş" anlamına da gelebilir.