Prenses, genellikle Avrupa hanedanlarında kadın üyelere verilen genel soyluluk unvanı. Bazı ülkelerde tahta çıkma şansı yokken bazı ülkelerde tek başlarına tahta çıkabilirler. Tarihte bağlı bulundukları ülke ve hanedanların çıkarları için diğer ülkelerin hükümdarları veya önemli görevlileriyle evlendirilmişlerdir. Örnek olarak sıkça görülen Bizans hanedanıyla ve Osmanlı hanedanları arasındaki evliliklerdir. Prenses sözcüğünün Türkçe karşılığı "Kunçuy"dur.

Prenses olan Kurun Rongshou