Hakan, Türk ve Moğol devlet geleneğinde imparatorlara verilen unvandı. Bazı Türk dillerinde Hagan olarak da söylenir. Moğollar Kağan derler. Birleşmiş hanlıklardan veya krallıklardan oluşan ülkeyi, bir topluluğu veya bir boyu yöneten kişi. Kralların kralıdır. Türk tarihinde yer alan Karahan devletine diğer uluslar Hakanya adını vermişlerdir. Kelime, soy ve soyluluk anlamları içerir. Han sözcüğü ile bağlantılıdır.[1]

"Hakan", "Kağan" sözcüğünün ses değişimi oluşan bir sözcüktür (han-kağan=hakan). Bu bağlamda Tanhu gibi imparatorluk anlamları kazanmış bir sözcüktür[kaynak belirtilmeli]. Türk, Moğol ve Tatar "büyük-hanları" için, "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir san.[2] ve Afrasyab'a verilen ungun'dur.

Hakan unvanını diğer Türkçe unvanlardan ayıran en önemli özellik ise Türk tarihi'nin İslam döneminde kullanımının devam etmesidir. Hilâfet sonrasında bile Osmanlı padişahları "Hakan" unvanını kullanmakta ısrar etmiş ve Türk devlet kültürü içerisinde unvan yaşamını sürdürmüştür.[3][4][5]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt" (PDF). 13 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Ocak 2012. 
  2. ^ "TDK BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974". 3 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Eylül 2009. 
  3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2016. 
  4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 7 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2016. 
  5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2022.