Kararname

genellikle devlet başkanı tarafından çıkarılan hukuki düzenleme

Kararname, genellikle bir devlet başkanı veya hükümdar tarafından belirli prosedürlere göre çıkarılan bir hukuk kuralıdır. Kararnameler kanun gücüne sahiptir. Bu kavram için kullanılan özel terim ülkeden ülkeye değişebilir.

Konuyla ilgili yayınlar Değiştir

  • Executive decree authority, John M. Carey and Matthew Soberg Shugart, Eds., Cambridge University Press, 1998, 0-521-59722-6