Fanerozoik devir

(Fanerozoik Devir sayfasından yönlendirildi)

Fanerozoik Devir, jeolojik zaman cetvelindeki mevcut devir. Yerküre tarihindeki iki büyük yerbilimsel devirden ikincisidir. İlki olan Kambriyen öncesi günümüzden 542 milyon yıl önce sona ermiş, Kambriyen patlaması ile Fanerozoik devir başlamıştır. Bu patlamayla yeryüzünde var olan canlı çeşitliliği kat kat artmış, Dünya yeni bir döneme girmiştir. Fanerozoik sözcüğü yaşamın belirginleşmesi anlamına gelmektedir.