Fanerozoik Devir

Fanerozoik Devir, yerküre tarihindeki iki büyük yerbilimsel devirden ikincisidir. İlki olan Kambriyen öncesi günümüzden 542 milyon yıl önce sona ermiştir. Kambriyen öncesini bitirip Fanerozoik Devir'i başlatan şey Kambriyen Patlamasıdır. Kambriyen Patlamasıyla yeryüzünde var olan canlı çeşitliliği kat kat artmış, Dünya yeni bir döneme girmiştir. Fanerozoik kelimesi yaşamın belirginleşmesi anlamına gelmektedir.