myö

1.000.000 yıllık bir miktar birimi

Myö kısaltması, "milyon yıl", 1,000,000 (örneğin 1×106) yıl veya 31,556926 terasaniye miktarının birimidir.