Bölme kuralı

Bölme kuralı, yüksek matematikte diğer iki işlevin bölümü şeklinde olan bir işlev in türevinin hesaplanmasında kullanılır.

İspatDüzenle

Çarpma kuralı kullanılarak aynı ifade yeniden yazılıp çözüme geçilirse,

 

ispatı yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus   türevi hesaplanırken zincir kuralı kullanılmış olduğudur.

ÖrneklerDüzenle

  ifadesinin türevi:

 

Yukardaki örnekte

 
 

olarak seçmiştik. Benzer bir şekilde (x ≠ 0 iken) sin(x)/x2 ifadesinin türevi aynı yöntemi kullanarak:

 

olarak bulunur.