Zincir kuralı bir değişkene bağlı bir fonksiyonun değişkeninin başka bir değişkene bağlı olması durumunda türevinin:

şeklinde yazılabilmesidir []. Diğer gösterimleri ise

ve

şeklindedir.

Örnekler Değiştir

Örnek A Değiştir

  ifadesi   olarak yazılabilir. Burada   ve   olarak tanımlıdır. Zincir kuralı uygulanırsa f fonksiyonunun türevi:

  olarak yazılabilir. Türevler yerine koyulursa

  sonucu bulunur.

Örnek B Değiştir

  ve   olarak verilsin. f fonksiyonunun x' e göre değişimi zincir kuralı ile

  olarak bulunur.