Analiz

belirli bir türdeki mevcut verilere analitik yöntemler uygulama, karmaşık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma süreci

Analiz, karmaşık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma sürecidir. Teknik, matematik ve mantık çalışmalarında Aristoteles'ten önce uygulanmıştır.[1]

Türleri değiştir

Bilim değiştir

Bilişim değiştir

Ekonomi değiştir

Finans değiştir
Pazarlama değiştir
 • Doğrusal ayırma analizi, özelliklerin bir doğrusal birleşimini bularak veriyi sınıflara ayırma usûlü
 • SWOT analizi, bir projede ya da ticarî girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri tespit etmeye yarayan stratejik teknik

Matematik değiştir

İstatistik değiştir
 • Sağkalım analizi, biyolojik organizmalarda ölüm ve mekanik sistemlerde başarısızlık ile ilgilenen bir istatistik dalı
 • Temel bileşen analizi, çok boyutlu uzaydaki bir verinin daha düşük boyutlu bir uzaya izdüşümünü varyansı maksimize edecek şekilde bulma yöntemi

Metodoloji değiştir

Mimarî değiştir

Mühendislik değiştir

 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • Hata türleri ve etkileri analizi, bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek için hataları ihtimâllerine ve benzerliklerine göre tasnif eden ürün geliştirme ve operasyon idare prosedürü
 • Mühendislik analizi
Elektrik/Elektronik mühendisliği değiştir
 • Devre analizi, bir elektrik devresinde bulunan bütün düğüm voltajlarını ve kollardaki akımları bulmak için tercih edilen usûl
 • Düğüm analizi, bir elektrik devresinde kolların birbirine bağlandığı düğümler arasındaki gerilimleri belirleyen metod
 • Düğüm Gerilimleri Analizi, elektrik devresindeki düğümlerdeki voltajı dallardaki akımlar cinsinden belirlemeye yarayan metod

Gıda mühendisliği değiştir

İnşaat mühendisliği değiştir

Ziraat mühendisliği değiştir

Politika değiştir

Psikoloji değiştir

Temel bilimler değiştir

Biyoloji değiştir
 • Dizi analizi, bir DNA veya protein dizisini bilgisayar kullanarak biyoenformatik metodlarla incelenmesi
 • Sağkalım analizi, biyolojik organizmalarda ölüm ve mekanik sistemlerde başarısızlık ile ilgilenen bir istatistik dalı
Fizik değiştir
 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • İzotop analizi
Kimya değiştir
 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • Retrosentetik analiz, organik sentezlerin planlanmasındaki problemleri çözmek için kullanılan bir teknik
 • Volumetrik analiz

Tıp değiştir

Felsefe değiştir

Sanat değiştir

Müzik değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Definitions and Descriptions of Analysis". 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2021. 

Ayrıca bakınız değiştir