Analiz

belirli bir türdeki mevcut verilere analitik yöntemler uygulama, karmaşık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma süreci

Analiz, karmaşık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma sürecidir. Teknik, matematik ve mantık çalışmalarında Aristoteles'ten önce uygulanmıştır.[1]

TürleriDüzenle

BilimDüzenle

BilişimDüzenle

EkonomiDüzenle

 • Değer zinciri analizi, bir organizasyonun sunduğu servis veya ürünlere belirli bir sırayla uyguladığı işlemlerin bu zincirdeki güçlü ve zayıf yönlerini sistematik olarak ortaya çıkarma ve analiz etme metodu
 • Ekonomik etki analizi
 • Fiyat analizi
 • Hata ağacı analizi, alt seviyedeki bâzı olaylarda arzu edilmeyen bir durum için uygulanan, yukarıdan aşağı ve tümdengelim mantığı ile yapılan başarısızlık analizi
 • İhtiyaç analizi
 • İş analizi, iş plânı ve iş ihtiyaçlarını tespit ve işteki meseleleri çözümlemek için kullanılan araştırma disiplini
 • Olasılıksal Risk Analizi, hata modlarının belirlenmesinde ve etkilerinin analizinde kullanılan yapısal araç
 • Olay ağacı analizi, bir sistemde meydana gelebilecek farklı kaza senaryolarını şekillendirme, hesaplama, sıralama ve analiz etme için kullanılan usul
 • Portföy analizi
 • Rekabet analizi (çevrimiçi algoritma)
 • Risk analizi, bir işletmenin faaliyetleride muhtemel tehlikeleri tanımlayarak bunlarla alâkalı risklerin kıymetlendirilmesiyle beklenen muhtemel risklerle alâkalı kontrol tedbirlerinin alınması esas ve metodları
FinansDüzenle
PazarlamaDüzenle
 • Doğrusal ayırma analizi, özelliklerin bir doğrusal birleşimini bularak veriyi sınıflara ayırma usûlü
 • SWOT analizi, bir projede ya da ticarî girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri tespit etmeye yarayan stratejik teknik

MatematikDüzenle

İstatistikDüzenle
 • Sağkalım analizi, biyolojik organizmalarda ölüm ve mekanik sistemlerde başarısızlık ile ilgilenen bir istatistik dalı
 • Temel bileşen analizi, çok boyutlu uzaydaki bir verinin daha düşük boyutlu bir uzaya izdüşümünü varyansı maksimize edecek şekilde bulma yöntemi

MetodolojiDüzenle

MimarîDüzenle

MühendislikDüzenle

 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • Hata türleri ve etkileri analizi, bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek için hataları ihtimâllerine ve benzerliklerine göre tasnif eden ürün geliştirme ve operasyon idare prosedürü
 • Mühendislik analizi
Elektrik/Elektronik mühendisliğiDüzenle
 • Devre analizi, bir elektrik devresinde bulunan bütün düğüm voltajlarını ve kollardaki akımları bulmak için tercih edilen usûl
 • Düğüm analizi, bir elektrik devresinde kolların birbirine bağlandığı düğümler arasındaki gerilimleri belirleyen metod
 • Düğüm Gerilimleri Analizi, elektrik devresindeki düğümlerdeki voltajı dallardaki akımlar cinsinden belirlemeye yarayan metod

Gıda mühendisliğiDüzenle

İnşaat mühendisliğiDüzenle

Ziraat mühendisliğiDüzenle

PolitikaDüzenle

PsikolojiDüzenle

Temel bilimlerDüzenle

BiyolojiDüzenle
 • Dizi analizi, bir DNA veya protein dizisini bilgisayar kullanarak biyoenformatik metodlarla incelenmesi
 • Sağkalım analizi, biyolojik organizmalarda ölüm ve mekanik sistemlerde başarısızlık ile ilgilenen bir istatistik dalı
FizikDüzenle
 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • İzotop analizi
KimyaDüzenle
 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • Retrosentetik analiz, organik sentezlerin planlanmasındaki problemleri çözmek için kullanılan bir teknik
 • Volumetrik analiz

TıpDüzenle

FelsefeDüzenle

SanatDüzenle

MüzikDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "Definitions and Descriptions of Analysis". 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2021. 

Ayrıca bakınızDüzenle