Sentaktik örüntü analizi

Sentaktik örüntü analizi; cümle kalıplarını analiz eden, içerdiği anlamları ayrıştırarak veri tabanındaki kavramlarla karşılaştıran yapay bir süreçtir.