Çapraz etki analizi

Çapraz etki analizi (İngilizce: cross-impact analysis) geleceği tahmin etmek için 1966 yılında Theodore Gordon ve Olaf Helmer tarafından geliştirilmiş analitik bir yöntemdir. Yöntem temel olarak gelecekteki olası gelişmeleri (olaylar ve/veya trendler) ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. Literatürde yer alan çapraz etki analizi yöntemlerini üç grup altında toplamak mümkündür:

  • Kantitatif (nicel) yöntemler
  • Kalitatif (nitel) yöntemler
  • Karma yöntemler

KaynakçaDüzenle

  • Enzer, Selwyn, Cross Impact Techniques in Technology Assessment, Futures, Vol. 4, No. 1, pp. 30–51, 1972.
  • Gordon, Theodore J., Cross Impact Analysis, in: J.C. Glenn, T.J. Gordon (Eds.), AC/UNU Millennium Project: Futures Research Methodology—V2.0, AC/UNU, Washington, 2003.
  • Serdar-Asan, Seyda & Asan, Umut, Qualitative Cross-Impact Analysis with Time Consideration, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 74, No. 5, pp. 627–644, 2007.
  • Turoff, Murray, An Alternative Approach to Cross Impact Analysis, Technological Forecasting and Social Change, Vol.3, No.3, 309-339, 1972.