Genel olarak, analitik (Yunanca: ἀναλυτικός, analytikos) "analiz etme yeteneğine sahip olma" veya "unsurlara veya ilkelere bölünme" anlamına gelir.

Analitik ayrıca aşağıdaki anlamlara da sahip olabilir:

Ayrıca bakınız değiştir