Molarite

belirli bir hacimdeki madde miktarı cinsinden bir çözelti ya da herhangi bir kimyasal türdeki bir çözünen konsantrasyonunun ölçüsü; en yaygın olarak litre çözelti başına çözünen mol birimi cinsinden ifade edilir

Molarite, bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.

Birimi molardır. M simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü mol/hacim=n/V dir bir litre çözeltide çözünmüş olarak bulunan maddenin mol sayısıdır

Molarite: Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. M harfi ile gösterilir ve birimi mol/litre dir. M= n / V

N = çözünen maddenin mol sayısı (mol)

V= hazırlanan çözeltinin hacmi (L)

M= ( % x d x 1000 )/Molekül Ağırlığı Örnek: 0,5 M 500 mL NaOH çözeltisinin hazırlanması

1 mol NaOH’in ağırlığı= 23g Na +16 g O + 1g H = 40 g/1 mol

500 mL = 0,5 L

M= n/ V

0,5 (mol/L) = n / 0,5 L n = 0,5 (mol/L) x 0,5 (L) n = 0,25 mol

n =m /MA

0,25 mol = m / 40g / mol m = 0,25 x 40 = 10 g

10 g NaOH katısı 500 mL’lik balon jojeye hassas olarak tartılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanarak 0,5 M NaOH çözeltisi elde edilir.