Analitik dil

dilbilgisel ilişkileri çekim ekleri kullanmadan aktaran dil

Analitik dil, cümlelerdeki kelimeler arasındaki ilişkileri, çekimleri kullanmak yerine, öncelikle yardımcı kelimeler ve kelime sırası yoluyla aktaran bir dildir. Örneğin, İngilizcede "The cat chases the ball" (Kedi topu kovalar) ifadesi, kedinin topa analitik olarak kelime sırası yoluyla etki ettiği gerçeğini aktarır. Bu, kelime ilişkilerini iletmek için büyük ölçüde çekimlere dayanan sentetik dillerle karşılaştırılabilir. Çoğu dil tamamen analitik değildir, ancak çoğu öncelikle analitik sözdizimine dayanmaktadır.