Afrika Tuareg alfabelerinde Arapçadaki ط (Tı) harfinin karşılığında kullanılır.

Türki LatinizasyonDüzenle

Gagavuzcadaki Ț (T-Çengel) harfi alt noktalı ile çok benzer bir görünüşe sahiptir ve pratikte özellikle el yazısında birbirlerinin yerine kullanılırlar. Bu harf de /ts/ sesini ifade eder.

Ayrıca bakınızDüzenle

  • Ț (/ts/ Sesi)
ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış T harfi
Alt nokta işaretini kullanan harfler

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi