Ötümsüz üstdamaksıl patlamalı ünsüz

(Ʈ sayfasından yönlendirildi)

Ötümsüz üstdamaksıl patlamalı ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [ʈ] olarak gösterilir.

Ötümsüz üstdamaksıl patlamalı ünsüz
[ʈ]
Ses örneği