Ǝǝ (veya bazen Эǝ), harfi genellikle ä sesini telaffuz ettirir. "Ə" (Schwa) biçimiyle günümüzde Azeri Latin alfabesinde kullanılır. Kısa, kapalı, gırtlaktan gelen ve sert bir E harfidir. Normal E harfine göre daha kısa ve serttir. Ayrıca A ve E arası bir ses olarak öngörülür (Æ). Ses ve harf karşılığı olarak Arapça’da ve Almanca’da da bulunur. İnce bir harf olduğu halde kalın uyumludur. Bu harfi içeren sözcüklerin aslında Büyük Ünlü Uyumuna uymadığı hâlde kulağı tırmalamıyor olması bu nedenledir. Örnekler: Ämäk/Ǝmǝk/Əmək (Emek), Ämir/Ǝmir/Əmir (Emir), Äsas/Əsas/Ǝsas (Esas), Sämär/Səmər (Semer)...

Ayrıca bakınızDüzenle

  • Ə (Schwa)
  • Ä (Noktalı A)
  • Æ (AE)
ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış E harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi