Ē ē harfi , E sesinin Uzun bir versiyonudur , Arapça ve Farsça Romanizayonu yapılırken kullanılır. Kürtçe ve Gagavuzca dillerinde Ê şeklinde kullanılır .Bakınız :Kürt Alfabeleri , Gagavuzca .Ē sesinin karşılığı olan Ê ise Türkçede özel bir harf olarak kullanılmaz ama Memur gibi kelimelerde mevcuttur .