Üstel işlev veya üstel fonksiyon, matematikte kullanılan işlevlerden biridir. Genel tanımı ax şeklindedir, burada taban a artı değere sahip bir sabittir ve üst x değişkendir. Çoğunlukla

Üstel
Reel eksenin bir kısmı boyunca doğal üstel fonksiyon
Reel eksenin bir kısmı boyunca doğal üstel fonksiyon
Genel bilgiler
Genel tanım
Tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi
Tanım kümesi
Görüntü kümesi
Belirli değerler
Sıfırda değeri1
1 nok. değerie
Belirli özellikler
 · Wn(−1) for
İlgili fonksiyonlar
Çarpımsal ters
TersDoğal logaritma, Karmaşık logaritma
Türev
Terstürev
Seri tanımı
Taylor serisi
sembolüyle gösterilir. Kimi kitaplarda ise;
sembolü kullanılır.

Burada e, yaklaşık değeri 2,718 olan Euler sayısını temsil eder, x ise gerçel ya da karmaşık bir değişkendir. Kuvvet fonksiyonunun tersine, değişken tabanda değil üstte olduğu için bu fonksiyona üstel denir.[1]

Bazı kaynaklarda üstel fonksiyon, herhangi bir pozitif a tabanı için ax olarak tanımlanır. Bu maddede e tabanlı üstel fonksiyon anlatılacaktır. (Farklı tabanlı üstel fonksiyonlar ax = ex·ln a bağlantısı sayesinde e tabanlı üstel fonksiyona dönüştürülebilirler, bu yüzden de e tabanlı fonksiyonu incelemek yeterlidir.)

Gerçel değişkenli üstel fonksiyon için birbirine eşdeğer olan birkaç tanım verilebilir. Bunlardan bazıları şöyledir:

 
 
   ve     eşitliklerini sağlayan     fonksiyonuna     denir.
   eşitliğini sağlayan pozitif     sayısına     denir.

Bu tanımların geçerli ve eşdeğer oldukları pek çok matematiksel analiz kaynağında gösterilir. İlk üç tanım, hiçbir değişiklik yapmadan, karmaşık değişkenli üstel fonksiyon için de verilebilir.

Özellikler

değiştir

Yukarıdaki tanımlardan herhangi birinden yola çıkılarak şu özellikler kanıtlanabilir:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Genel Matematik. 5. baskı. Küçük, Yalçın., Özer, Orhan. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 2005. s. 166. ISBN 978-975-06-0031-9. OCLC 436688599.