Matematiksel fonksiyonların listesi

Vikimedya liste maddesi

Matematikte, birkaç fonksiyon ya da fonksiyon gruplarının kendi isimleri yeterli öneme layıktır. Bu makaleler fonksiyonları açıklamak için olan daha ayrıntılı olarak gösteren bir listedir. İstatistik dışı ve matematiksel fizik gelişmeleri sonucu özel fonksiyonlar büyük bir teori olmuştur. Modern bir, soyut incelik fonksiyon uzayıları geniş karşılaştırma görünümü, sonsuz-boyutlu ve 'isimsiz' fonksiyonlar içindeki ve simetri ya da ilişki harmonik analiz ve grup temsilileri gibi özellikler ile özel fonksiyonlar ile seçilmiştir.

Temel fonksiyonlarDüzenle

Temel fonksiyonlar temel işlemlerden inşa edilen fonksiyonlardır. (örneğin toplam, üstel, logaritma...)

Cebirsel fonksiyonlarDüzenle

Cebirsel fonksiyonlar tam katsayılı bir polinom veya denklemlerin çözümleri olarak ifade edilen fonksiyonlardır.

Temel transandantal fonksiyonlarDüzenle

Transandantal fonksiyonlar Cebirsel olmayan fonksiyonlardır.

Not: eğer kuvvet (üs) bir rasyonel sayı değilse kesinlikle bir transandantal fonksiyondur.

Özel fonksiyonlarDüzenle

Temel özel fonksiyonlarDüzenle

Teorik Sayı FonksiyonlarıDüzenle

Antitürev'in temel fonksiyonlarıDüzenle

Gamma ve ilgili fonksiyonlarDüzenle

Eliptik ve ilgili fonksiyonlarDüzenle

Bessel ve ilgili fonksiyonlarDüzenle

Riemann zeta ve ilgili fonksiyonlarDüzenle

Hipergeometrik ve ilgili fonksiyonlarDüzenle

Rastgele Üstel ve ilgili fonksiyonlarDüzenle

Diğer standard özel fonksiyonlarDüzenle

Çeşitli fonksiyonlarDüzenle

özellikle fizikçiler ve mühendisler tarafından fakat bazı zamanlar formaliteye uygun olmayan fonksiyon gibi tercih edilir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle