Matematiksel fonksiyonların listesi

Vikimedya liste maddesi

Matematikte, birkaç fonksiyon ya da fonksiyon gruplarının kendi isimleri yeterli öneme layıktır. Bu makaleler fonksiyonları açıklamak için olan daha ayrıntılı olarak gösteren bir listedir. İstatistik dışı ve matematiksel fizik gelişmeleri sonucu özel fonksiyonlar büyük bir teori olmuştur. Modern bir, soyut incelik fonksiyon uzayıları geniş karşılaştırma görünümü, sonsuz-boyutlu ve 'isimsiz' fonksiyonlar içindeki ve simetri ya da ilişki harmonik analiz ve grup temsilileri gibi özellikler ile özel fonksiyonlar ile seçilmiştir.

Temel fonksiyonlar Değiştir

Temel fonksiyonlar temel işlemlerden inşa edilen fonksiyonlardır. (örneğin toplam, üstel, logaritma...)

Cebirsel fonksiyonlar Değiştir

Cebirsel fonksiyonlar tam katsayılı bir polinom veya denklemlerin çözümleri olarak ifade edilen fonksiyonlardır.

Temel transandantal fonksiyonlar Değiştir

Transandantal fonksiyonlar Cebirsel olmayan fonksiyonlardır.

Not: eğer kuvvet (üs) bir rasyonel sayı değilse kesinlikle bir transandantal fonksiyondur.

Özel fonksiyonlar Değiştir

Temel özel fonksiyonlar Değiştir

Teorik Sayı Fonksiyonları Değiştir

Antitürev'in temel fonksiyonları Değiştir

Gamma ve ilgili fonksiyonlar Değiştir

Eliptik ve ilgili fonksiyonlar Değiştir

Bessel ve ilgili fonksiyonlar Değiştir

Riemann zeta ve ilgili fonksiyonlar Değiştir

Hipergeometrik ve ilgili fonksiyonlar Değiştir

Rastgele Üstel ve ilgili fonksiyonlar Değiştir

Diğer standard özel fonksiyonlar Değiştir

Çeşitli fonksiyonlar Değiştir

özellikle fizikçiler ve mühendisler tarafından fakat bazı zamanlar formaliteye uygun olmayan fonksiyon gibi tercih edilir.

Ayrıca bakınız Değiştir

Dış bağlantılar Değiştir

Kaynakça Değiştir