İlkel fonksiyon

Türevi f(x) veya diferansiyeli f(x)dx olan bir F(x) fonksiyonuna, ilkel fonksiyon veya f(x)dx`in integrali denir.