Vikipedi:Silinmeye aday sayfalar/Kader Kuyusu

Aşağıdaki silinmeye aday bir sayfanın arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız. Bu sayfaya herhangi bir ek değişiklik yapılmamalıdır.

SAS tartışması sonucunda sayfanın kalması yönünde karar verilmiştir. --Théoden ileti 14:21, 30 Nisan 2017 (UTC)

Kader KuyusuDüzenle

(Kaynak ara: Google (kitap · haber · gazete · akademik · özgür görsel · WRS) · DuckDuckGo · Bing · FENS · JSTOR · NYT · VK)

KD etiketine istinaden SAS'a taşıyorum. Nushirevan11 ☾★ 15:35, 17 Mart 2017 (UTC)

  • hızlı kalsın hem maddede kaynak var, hem de Mehmed Uzun bütün eserlerinin kayda değer olmasına yetecek kadar kayda değer bir romancı, az sayıdaki romanı pek çok araştırmaya konu olmuş durumda. daha önce de konuşuldu, konuları tekrar tekrar buraya getirmekte bir yarar görmüyorum. --kibele 15:40, 17 Mart 2017 (UTC)
  • Yorum Yorum Sayfada kaynak yok. Bu haliyle kayda değer değil. Mehmed Uzun'un 'öylesine kayda değer' olduğunu iddia etmek indi bir yorumdur, kişiden kişiye değişir.--Nushirevan11 ☾★ 15:46, 17 Mart 2017 (UTC)
kullanıcılar bu yönde yorum yaptıktan sonra bu romanları adaylıktan çıkartmanız zaten yeterince sorunlu.. dediğim gibi mehmed uzun'un az sayıda romanı için aynı akademik kaynaklar mevcuttur, tamamına eklenebilir ki zaten maddelerde kaynaklar da mevcut. bir maddede kd etiketi olması buraya getirilmesi için yeterli değil.. daha önce defalarca bilgilendirildiğiniz halde böyle maddeleri buraya getirmekteki ısrarınız ve aynı yöndeki söylemleriniz nedeniyle daha fazla yorum yapmayı düşünmüyorum. --kibele 15:51, 17 Mart 2017 (UTC)
ek olarak, vito'nun şuradaki sözlerine de katılıyorum: "VP:SAS sürecini "maddelere kaynak ekleme" konulu bir haftanın iş birliği projesiyle karıştırmayı acilen bırakmamız gerekiyor topluluk olarak." --kibele 17:55, 17 Mart 2017 (UTC)
@Kibele Göstermiş olduğunuz bağlantıdaki Rapsar'ın görüşlerine de ben katılıyorum. Çok mantıkî ve gerekçeli yorumlar. Haklısınız daha fazla yorum yapmaktan ziyade kaynakları sayfaya eklemek elzemdir. Ancak var olduğunu iddia ettiğiniz kaynakların içeriklerinin sayfaya aktarıldığını göremedim.--Nushirevan11 ☾★ 20:41, 17 Mart 2017 (UTC)
  • Uzun'un kitaplarının kayda değer olduğuna dair basit bir kaynak. --Cemallamec (mesaj) 17:12, 17 Mart 2017 (UTC)
  • kalsın Bu yöndeki görüşlere katılıyorum. Mehmed Uzun'un bütün kitapları kayda değerdir. thecatcherintheryemesaj 11:25, 18 Mart 2017 (UTC)
  • Literatürde "kurucu yazar" diye bahsedilen bir yazarın politika doğrultusunda tüm kitaplarının kayda değer olduğunu söylemenin adil olduğunu düşünüyorum. Kalsın. Nushirevan11 taleplerinizi politikayla desteklemediğiniz sürece kayda değerlik için maddeye kaynak eklenmesinin gerekli olmadığını düşüneceğim. Bunun beklenmesi saygı duyduğum bir yaklaşımdır ve kesinlikle ideal durumdur; ancak politikada karşılığı yoktur, yorum farkıdır. 56 silinmeye aday sayfa varken her defasında kaynakları süzüp maddeye desteklediği bilgilerle eklemenin de kullanıcılardan beklenmemesi gerektiğine inanmıyorum. --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 22:16, 21 Mart 2017 (UTC)
  • Kalsın Kalsın Yorumlara katılıyorum. Mimar77 (mesaj) 18:15, 12 Nisan 2017 (UTC)

Adım geçtiği için ben kapatmayacağım. @Vikiçizer: Uygun bir zamanında bakabilir misin rica etsem?

Vito Genovese 09:42, 17 Nisan 2017 (UTC)


Yukarıdaki silinmeye aday bir sayfanın arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız. Bu sayfaya herhangi bir ek değişiklik yapılmamalıdır.