Ve (noktalama)

(Ve işareti sayfasından yönlendirildi)

Ve işareti (ve imi veya ampersant) "ve" bağlacını temsil eden bir logogramdır. Sembol Latince "ve" anlamına gelen et sözcüğünün harflerinin ligatüründen oluşur. Farklı biçimlerde görülür (resme bakınız), ancak zaman içerisinde bu biçimlerden biri olan (şekilde solda 8 rakamına benzeyen) "E" ve "t" harflerinin elyazısıyla birleştirilmesiyle oluşan biçim yaygınlaşmış ve standartlaştırılmıştır.

&

Ve (noktalama)
kesme işareti ’  '
ayraçlar [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
iki nokta :
virgül ,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta …  ...  . . .
ünlem işareti !
nokta .
soru işareti ?
tırnak işareti “ ”
tek tırnak işareti ‘ ’
noktalı virgül ;
eğik çizgi /
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti &
yıldız işareti *
kuyruklu a @
ters eğik çizgi \
madde işareti
düzeltme işareti ˆ
derece °
denden işareti
ters ünlem işareti ¡
ters soru işareti ¿
kare işareti #
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti §
tilde ~
alt çizgi _
Fikrî mülkiyet hukuku
telif hakkı simgesi ©
tescilli marka simgesi ®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$ £
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

Soldaki Roma tarzı, sağdaki İtalik tarz ise bugün daha yaygın kullanılan ve imidir.

Türkçe ve ampersant

değiştir

Türkçede & iminin kullanımı yoktur. Bu nedenle "ve" bağlacı günümüz Türkçesinde bir noktalama imiyle gösterilmez. Ancak bir kaligrafi ürünü olan ampersant iminin Türkçe uyarlamasının da denendiği görülmüştür. "V" ve "E" harflerinin birleştirilmesinden ("Æ" ile benzer biçimde) oluşturulan bu im hâlâ kimi eski levhalarda görülebilir.