Numara işareti

(Kare işareti sayfasından yönlendirildi)

# sembolü kare işareti, sayı işareti ya da hashtag işareti olarak adlandırılır. Bir sayıyı ifade etmek için kullanılabilir (örneğin "#1" "bir numara" anlamına gelebilir), bunun yanında telekomünikasyonda bir telefon tuşu olarak ve sosyal medyada hashtag'leri etiketlemek için kullanılabilir. Unicode ve ASCII'de U+0023 olarak tanımlanmıştır.

#
Numara işareti
Unicode gösterimU+0023 # NUMARA İŞARETİ (HTML #⧼dot-separator⧽ )
Farklı
FarklıU+266F DIYEZ IŞARETI
U+2317 VIEWDATA KARESI
U+22D5 EŞIT VE PARALEL
İlişkili
Ayrıca bkz.U+00A3 £ POUND IŞARETI
U+2116 NUMERO IŞARETI
#

Numara işareti
kesme işareti ’  '
ayraçlar [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
iki nokta :
virgül ,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta …  ...  . . .
ünlem işareti !
nokta .
soru işareti ?
tırnak işareti “ ”
tek tırnak işareti ‘ ’
noktalı virgül ;
eğik çizgi /
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti &
yıldız işareti *
kuyruklu a @
ters eğik çizgi \
madde işareti
düzeltme işareti ˆ
derece °
denden işareti
ters ünlem işareti ¡
ters soru işareti ¿
kare işareti #
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti §
tilde ~
alt çizgi _
Fikrî mülkiyet hukuku
telif hakkı simgesi ©
tescilli marka simgesi ®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$ £
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

Müzikte kullanılan diyez işareti kare işareti ile sık sık karıştırılsa da farklı bir semboldür ve farklı bir Unicode tanımına sahiptir. Diyez işaretinde porte üzerinde görülebilmesi için yatay çizgiler bulunmaz.