Yıldız (tipografi)

Unicode karakteri
(Yıldız işareti sayfasından yönlendirildi)

Asterisk, yıldız imi veya yıldız işareti, tipografik bir sembol veya gliftir. İsmini yıldız biçimine olan benzerliğinden alır. Asterisk ismi de geç Latince asteriscus yani "küçük yıldız"dan gelir. Bunun kökeni ise aynı anlama gelen Yunanca asteriskos sözcüğüdür[1]. Bilgisayar bilimleriyle uğraşanlar genellikle işareti İngilizce yıldız anlamına gelen star sözcüğü ile anarlar. Zaman zaman yanlış biçimde asteriks (asterix) olarak anılır.

*

Yıldız (tipografi)
kesme işareti ’  '
ayraçlar [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
iki nokta :
virgül ,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta …  ...  . . .
ünlem işareti !
nokta .
soru işareti ?
tırnak işareti “ ”
tek tırnak işareti ‘ ’
noktalı virgül ;
eğik çizgi /
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti &
yıldız işareti *
kuyruklu a @
ters eğik çizgi \
madde işareti
düzeltme işareti ˆ
derece °
denden işareti
ters ünlem işareti ¡
ters soru işareti ¿
kare işareti #
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti §
tilde ~
alt çizgi _
Fikrî mülkiyet hukuku
telif hakkı simgesi ©
tescilli marka simgesi ®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$ £
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

İlk kullanımı doğum tarihlerini belirtmek içindir. Orijinal şekilde altı kollu idi ve her kol bir damla şeklindeydi. Daktilolarda bu şekilde yer almıştır. Bununla beraber bazı daktiloların her kolu ayrı bir şekilde basmakta güçlük çekmiştir. Ayrıca Arap-İsrail ihtilafı nedeniyle birçok Arap, altı kollu sembolü barındıran daktiloları almayı tercih etmemiştir. Bunun sebebi, altı kollu sembolü İsrail bayrağında bulunan Davud Yıldızı'na benzetmeleriydi. Bu nedenle Arap yıldızı olarak anılan beş köşeli bir yıldız ayrı bir sembol olarak birçok sistemde kullanılmıştır. Bununla birlikte bazı fontlarda (yazı biçimi) Arap yıldızı sekiz köşelidir. İki sembolü aşağıda görebilirsiniz:

Asterisk Arap yıldızı
* ٭

Kullanımı

değiştir

Türkçede kullanımı

değiştir
  • Dipnotları göstermek için kullanılır.

Örnek: *Bugünkü Bolu, eski "Klaudiopolis" adının kısaltılmış halidir.

  • Metin içerisinde maddeleme yapılırken kullanılabilir.

Örnek:
* I. Ahmet
* I. Mehmet
* IV. Murat
* II. Selim

İngilizcede kullanımı

değiştir
  • Yazılı metinde yıldız işareti bir dipnot veya benzer bir notu refere etmek için kullanılır.
  • Yine yazılı metinde, yıldız işareti bir küfürlü sözcüğün belirli bir kısmını engellemek ve böylece de hakareti hafifletmek için kullanılır.

Bilişim teknolojilerinde kullanımı

değiştir
  • Bir değerin diğer bir değer ile çarpımını hesaplamak için kullanılır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Merriam-Webster Collegiate Dictionary, 2005; asterisk.