Boşluk tuşu

daktilo veya alfanümerik klavye üzerinde, yatay çubuk şeklinde tuş
(Boşluk sayfasından yönlendirildi)

Boşluk tuşu (ing. space bar) bilgisayar klavyesinin en alt sırasında bulunan, diğerlerine nispeten uzun olan tuştur. Boşluk tuşu, bir karakterlik boşluk bırakılmasını sağlar.


Boşluk tuşu
kesme işareti ’  '
ayraçlar [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
iki nokta :
virgül ,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta …  ...  . . .
ünlem işareti !
nokta .
soru işareti ?
tırnak işareti “ ”
tek tırnak işareti ‘ ’
noktalı virgül ;
eğik çizgi /
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti &
yıldız işareti *
kuyruklu a @
ters eğik çizgi \
madde işareti
düzeltme işareti ˆ
derece °
denden işareti
ters ünlem işareti ¡
ters soru işareti ¿
kare işareti #
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti §
tilde ~
alt çizgi _
Fikrî mülkiyet hukuku
telif hakkı simgesi ©
tescilli marka simgesi ®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$ £
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

Q klavye üzerindeki boşluk tuşu.