Ligatür (Latinceligatura), tipografide iki veya daha fazla grafem veya harfin birleştirilerek tek bir harf olarak kullanılmasıdır.

Ligatür örnekleri

Örnek olarak Norveççede æ harfi a ve e harflerinin birleşiminden oluşur. Almancada ise ß harfi ſ ve s harflerinden oluşur. Ayrıca Latincede "ve" anlamına gelen "et" sözcüğünden türeyen "&" gibi bazı özel işaretler de ligatürlerden oluşmuştur.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "The Ampersand & More" 28 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. with Kory Stamper, part of the "Ask the Editor" video series at Merriam-Webster.com