Logogram

yazı dilinde bir kelime veya ifadeyi temsil eden yazılı karakter

Logogram, yazı dilinde bir kelime veya ifadeyi temsil eden yazılı karakterdir. Alfabe ve hece yazısı olan fonogramların aksine herhangi bir sesi veya heceyi değil doğrudan bir ifadeyi anlatırlar. En bilinen logogramlar Çince karakterler ve Japon kanjileri olup bazı Mısır hiyeroglifleri ile Çivi yazısındaki bazı sesletimler de logogramdırlar.

Çince karakterler

Dış bağlantılar değiştir