Vai hece yazısı
Woleai hece yazısı
Kanada Yerli hece yazısı

Hece yazısı ya da heceyazısı, sonu ünlü ile biten açık hece (: ba/be/bı/bi/bo/bö/bu/bü) ya da sonu ünsüz ile biten kapalı hece (: ab/ac/aç/ad) biçiminde hece belirten harflerle (silabogram) yazılan yazı sistemi. Günümüzde en yaygın kullanılan hece yazıları arasında Japoncanın yazımında kullanılan Katakana ve Hiragana ile Doğu Kanada İnuitçesinin yazımında kullanılan İnuit hece yazısı sayılabilir.

Hece yazılarıDüzenle