Grafem

yazılı bir dilde anlamsal olarak ayırt edici en küçük birim

Grafem, dilbilimde herhangi bir dilin bir yazı sisteminin en küçük birimidir.[1] Bir grafem tek başına anlam taşıyabilir veya taşımayabilir ve konulan dilin tek fonemi için uygun olabilir veya olmayabilir. Grafemler alfabetik harfler, ligatürler, Çince karakterler, numaralar, noktalama işaretleri ve diğer bireysel sembolleri içermektedir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Coulmas, F. (1996), The Blackwell's Encyclopedia of Writing Systems, Oxford: Blackwells, p.174